top of page

UNIPRIMER është një shtresë e poshtme e holluar me ujë, e cilësisë së lartë dhe teknologjisë së re, e përshtatshme për përdorim të brendshëm/të jashtëm.

 

Siguron ngjitje të shkëlqyer. Është pa erë dhe aplikohet lehtësisht. Është shtresa e poshtme ideale për shtresën përfundimtare të holluar me ujë AQUALAQUER.

 

Është pa plumb.

ER-LAC Uni Primer

    bottom of page