top of page

S-99 është një llak 1K i përshtatshëm për sipërfaqe metalike. Ka ngjitje shumë të mirë në çdo sipërfaqe metalike.

 

Është ideal për të dekoruar çdo sipërfaqe metalike.

 

Thahet shpejt dhe jep një sipërfaqe me shkëlqim dhe elastike, e cila nuk ndryshon me kalimin e kohës.

ER-LAC S-99

    bottom of page